martes, 15 de abril de 2008

Vegetables at the public market, Camiguin

Bahay Kubo, a Filipino folk song about vegetables

Bahay kubo, kahit munti
Ang halaman doon ay sari-sari.
Singkamas at talong, sigarilyas at mani
Sitaw, bataw, patani.

Kundol, patola, upo't kalabasa
At saka mayroon pang labanos, mustasa,
sibuyas, kamatis, bawang at luya
sa paligid-ligid ay puro linga.
(sa paligid-ligid ay puno ng linga.)

You, too, can learn Tagalog:
bahay = house
kubo = hut
kahit = even though
munti = small, meager, humble
sari-sari = varied, of different kinds
saka = also
mayroon = there are
paligid = around the area
puro linga = all sesame
puno ng linga = full of sesame
halaman = plant
singkamas = turnip
talong = eggplant
sigarilyas = winged bean ( probably from the Spanish seguidillas)
mani = peanut
sitaw = string bean
bataw = lablab bean (Dolichos lablab)
patani = lima bean
kundol = wax gourd (Benincasa hispida)
patola = loofah (Luffa acutangula)
upo = bottle gourd (Lagenaria siceraria)
kalabasa = squash

upo't kalabasa = upo and kalabasa ('t is short for at, meaning 'and')
labanos = radish
mustasa = mustard
sibuyas = onion
kamatis = tomato
bawang = garlic
luya = ginger
linga = sesame

No hay comentarios: