jueves, 17 de abril de 2008

Mercat Sbd


Mercat Sbd
Cargado originalmente por Miquel Secall
Les obres de construcció del Mercat Central es van iniciar a la darreria del 1928, en terrenys del què s'havia anomenat Camp de la Sang, i van finalitzar el 1930. És obra de l'arquitecte Josep Renom, l'edifici va ser contemplat a l'època com un model de mercat municipal. De planta irregular, tot i que bàsicament quadrada, té un nivell destinat a allotjar les cambres i els magatzems (sota el qual hi ha ara, un aparcament), i un de superior, amb les parades de venda. En el projecte original es preveien diversos tipus de parades segons la seva especialització, que s'ha anat perdent.

És remarcable la situació dels quatre punts d'accés, als vèrtexs.

El 2 de març del 2004 s'hi han dut a terme obres de rehabilitació per adaptar-lo als nous temps.

No hay comentarios: